part01
part02
kryesore historiku aktivitete gazeta botime tetjera

Këshilli i Shoqatës miratoi planin e veprimtarive të Shoqatës, për periudhën tetor 2013-2014:

prova meritani

  1. Vijimi i botimit të gazetës “Dukagjini” në çdo muaj
  2. Të marren masa për të përkujtuar 100 vjetorin e rezistencës së Dukagjinit kundër ushtrive malazeze dhe 100 vjetorit të vrasjes së Mehmet Shpendit, si dhe të 90 vjetorit të lindjes së Martin Camaj, duke bere përpjekje për ngritjen e monumenteve për këta kolos të Dukagjinit, muaji korrik 1915. Ne ketë periudhe te behën përpjekjet për miratimin e ngritjes se këtyre monumenteve, miratimi i shesheve te vendosjes se tyre nga Këshilli i Bashkisë Shkodër dhe fillimi i punës.
  3. Të bëhen përpjekje për përgatitjen dhe dhënien e 2 emisione televizive për kontribute të Dukagjinit e dukagjinasve në shekuj. (Në mars 2014 dhe në shtator 2014)
  4. Të botohen deri dy libra deri ne muajin gusht 2014                                                                                 
  5. Te përgatitet e zhvillohet   një ekskursion me rininë, ne periudhën korrik-gusht 2014
  6. Të përgatitet dhe zhvillohet një koncert folklorik në teatrin “Migjeni”, ne muajin dhjetor 2014.
  7. Të përgatiten dhe zhvillohen ceremoni për paraqitjeve të librave të rinj. (Ne qofte se do te ketë libra te rinj)
  8. Të bëhen përpjekje të hapet zyra turistike për informacion dhe drejtim e shoqatës në Shkodër brenda vitit 2014.

Projekt-Buxheti i Shoqatës

Për realizimin e Planit të Veprimtarive të shoqatës, bashkëngjitur këtij projekti, ne periudhën 2013 - 2017, nevojitet buxheti i mëposhtëm:

- Botimi i gazetës - 1830000
- Botim libri, në 300 kopje - 880000
- Simpozium shkencor - 186000
- Veprimtari përkujtimore - 420000
- Përgatitje koncerti 1640000
- Paraqitje libri - 420000
- Veprimtari e paraqitjes se vlerave nëpërmjet festes “Dita e Alpeve” - 840 000
- Marrja pjese ne manifestimin “Zëri i Vëllazërimit” - 1240000
- Zyra e shoqatës, ajo dhe për turizëm, qiraja për një vit - 884000
- Veprimtari përkujtimore me 100 vjetorin e Rezistencës së Dukagjinit kundër ushtrive malazeze, të 100 vjetorit të rënies së Mahmet Shpendit,  dhe të 90 vjetorit të lindjes së Martin Camaj.
Ngritja e monumentit të Mehmet Shpendit dhe Martin Camaj në Shkodër - 26000000
- Emisione televizive - 600000
- Ekskursion me rininë - 250 000
- Shuma - 43 190 000

Mundësorët e vitit 2013

Anton Kosteri - 2 000 leke
Bal Vuksani - 20 000 leke
Fran Preçi - 2 000 leke
Gjergj Leqejza - 184 500 leke
Gjergj Vocaj - 20 000 leke
Gjergj Vocaj - 20 000 leke
Gjon Fierza - 2 000 leke
Gjon Shtylla - 14 000 leke
Komuna Pult - 60 000 leke
Luigj Mila - 14 000 leke
Luigj Shyti - 2 000 leke
Mark Rupa - 30 000 leke
Meritan Spahija - 7 600 leke
Mhill Prroni - 58 800 leke
Mirjana Sinani - 10 000 leke
Ndoc Bjeshka - 4 000 leke
Ndue Ftoni - 141 360 leke
Ndue Mici - 30 000  leke
Ndue Sanaj - 2 000 leke
Prele Milani - 2 000 leke
Prele Shytani - 2 000 leke
SIGMA - 24 000 leke
Silvana Arrinaj - 5 000 leke
Syka Çarku - 2 000 leke

Shuma - 659 260 leke

part03