part01
part02
kryesore historiku aktivitete gazeta botime tetjera

Romani “Pengu i Diellit”, me autor Mjeshtrin Fadil Kraja, përmban: Ne qendër te romanit është jeta e dukagjinasve ne vitet e para e çlirimit te vendit. Personazhi kryesor është Pal Deda prej krahinës se Shoshit. Nëpërmjet këtij personazhi, sillen te gjitha traditat e malësoreve dukagjinas, hallet dhe gëzimet e tyre, përpjekjet për te mbijetuar me nder. Asgjë nuk është me e madhe se nderi i burrit. Dalin ne pah, roli i traditave e shekuj te malësorit, për te cilat nuk kursej asgjë, as jetën e vet, deri dhe te familjes. Pra, besa është ne themel te sigurimit te jetesës. Pa bese , pa pushke ne shtëpi, pa rregulla te se drejtës zakonore nuk mund te jetoje malësori. E te tjera episode te jashtëzakonshme dhe qe te rinjtë duhet te njihen me to. Është një libër qe duhet ta ketë çdo dukagjinas ne bibliotekën e vet shtëpiake.

kopFadili

Libri me poezi “Vikamat e heshtjes”, me autor Lazer Kodra
Ky vëllim me poezi, doli ne qarkullim ne muajin mars 2010 dhe u prezantua me datën 3 prill 2010.
Përmban 75 poezi dhe 4 fabula.

part03
   
   
     
 
ne krye