part01
part02
kryesore historiku aktivitete gazeta botime tetjera

Libri “Dukagjini Ynë”- II e III te autoret Prele Milani dhe Lazer Kodra. Ne librin “Dukagjini Ynë” II, përmban monografi te shkurtër për 15 aktor, 4 muzikolog dhe 9 piktore. Te gjithë te përmasave kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe 215 folkloriste te zonës se Dukagjinit qe kane marre pjese ne festivale te ndryshme ne nivel rrethi dhe kombëtare. Ne librin “Dukagjini Ynë” III, përmban monografie e 9 mundësve, 13 futbollisteve dhe 8 atleteve(6 prej tyre janë femra), një basketbolliste dhe një boksier te përmasave kombëtare dhe ndërkombëtare. Te gjithë këta janë prej zonës se Dukagjinit ose me prejardhje nga kjo zone. Ata janë krenaria e Dukagjinit dhe e dukagjinasve, e Shkodres dhe e shkodraneve, janë krenaria e Shqipërisë dhe e shqiptareve.

kopD2

Libri me poezi “Përtej vetvetes” dhe “Kur shkëputen yjet”, te autorit emigrant-Sokol Prela.
Botimi me poezi “Kur shkëputen yjet” është një përmbledhje e pare e një “antologjie” te krijimeve lirike, me te mira ne vite qe autori i paraqet lexuesit. Ne botimin me poezi “Përtej vetvetes” përfshihen meditime dhe refleksione fetare te para nen vështrimin e një eksperience personale.

kop1

Libri “Engjëjt e detit Jon”, botim i dyte, te autorit Ndoc Bjeshka. Ky libër përmban te shkruar ngjarjen tragjike te datës 9 Janar 2004, ne te cilën humben jetën 28 vete ne detin Jon dhe 7 prej tyre humben për te mos u gjetur me. Njeri prej tyre është Kreshnik Bjeshka, djali i vetëm i autorit.

kop

part03
   
   
     
 
ne krye