part01
part02
kryesore historiku aktivitete gazeta botime tetjera

Paraqitja e romanit “GUXO...!”, te autorit Fadil Kraja

Shoqata “Atdhetare-Dukagjini” dhe Shoqata e Shkrimtareve Shkodër, me datën 14 nëntor 2015, ne mjedisin e bibliotekës “Marin Barleti” u organizua ceremonia e paraqitjes se romanit “GUXO...!”, te autorit Fadil Kraja.
Ne ketë ceremoni morën pjese shkrimtar, poet dhe intelektual te fushave te ndryshme.
Ne ketë ceremoni shprehen opinione: Ndue Sanaj, Skender Temali, Suela Ndoja, Prele Milani, Arjeta Ferlushkaj dhe Kadri Ujkaj.

Ky roman i kushtohej anëtarit te shoqatës sonë dhe një shqiptaro-amerikani, Ndue Ftoni, i cili me ketë rast përshëndeti te pranishmit.

 

part03